Aan assurance verwante opdrachten

Bij deze vorm van dienstverlening verstrekt de accountant geen zekerheid. Wel gebruikt de accountant zijn expertise op het gebied van verslaggeving en rapportering. Te denken valt aan het samenstellen van jaarrekeningen en het uitbrengen van rapportages over feitelijke bevindingen. Specifieke opdrachten betreffen bijvoorbeeld werkzaamheden t.b.v. het verkrijgen van een NIWO vergunning en werkzaamheden voor bewindvoerders die verantwoording dienen af te leggen.

Op basis van de wet is het voor een rechtspersoon (onder andere een BV of NV) verplicht een jaarrekening op te stellen.

Meer weten?

Contactformulier