Aan assurance verwante opdrachten

Bij deze vorm van dienstverlening verstrekt de accountant geen zekerheid. Wel gebruikt de accountant zijn expertise op het gebied van verslaggeving en rapportering. Te denken valt aan het samenstellen van jaarrekeningen en het uitbrengen van rapportages over feitelijke bevindingen. Specifieke opdrachten betreffen bijvoorbeeld werkzaamheden t.b.v. het verkrijgen van een NIWO vergunning en werkzaamheden voor bewindvoerders die verantwoording dienen af te leggen.

Op basis van de wet is het voor een rechtspersoon (onder andere een BV of NV) verplicht een jaarrekening op te stellen.

Sinds 2016 is in de wet een aantal extra vrijstellingen opgenomen voor micro entiteiten. Dit houdt feitelijk in dat uw jaarrekening meestal op 1 á 2 pagina’s past. Wij merken dat veel ondernemers gedetailleerde en uitgebreide jaarverslagen ontvangen van hun accountantskantoor zonder dat zij hier behoefte aan hebben. Wij proberen onze klanten bewust te maken van het bestaan van de wettelijke vrijstellingen, zodat zij hier desgewenst gebruik van kunnen maken.

Hoe weet ik of mijn bedrijf een micro-entiteit is?

Een onderneming valt in een bepaalde bedrijfsklasse als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de onderstaande kenmerken:

 

 

Activa Netto-omzet Aantal werknemers
Micro < € 350.000 < € 700.000 < 10 personen
Klein € 350.000 – € 6 mln € 700.000 – € 12 mln 10 – 50 personen
Middelgroot € 6 – € 20 mln € 12 – € 40 mln 50 – 250 personen
Groot > € 20 mln > € 40 mln > 250 personen

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte.

In sommige gevallen is er behoefte om met de accountant vooraf een aantal specifieke werkzaamheden te formuleren die de accountant dient uit te voeren. De accountant rapporteert dan over de feitelijke bevindingen en laat de conclusie over aan de opdrachtgever. Dit is bijvoorbeeld het geval als u bewindvoerder bent.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken met betrekking tot specifiek overeengekomen werkzaamheden.

De NIWO geeft een eurovergunning af aan een onderneming die beroepsgoederenvervoer over de weg verricht en onder meer aan de eis van kredietwaardigheid voldoet. Om aan deze eis te voldoen moet een onderneming aantonen dat zij beschikt over een minimaal aanwezig risicodragend vermogen van 9.000 euro voor de eerste in te zetten vrachtauto en 5.000 euro voor iedere volgende vrachtauto. Per onderneming geldt een minimum van 9.000 euro. Een eurovergunning heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en kan telkens voor vijf jaar worden verlengd. Bij de verlenging van de eurovergunning toetst de NIWO wederom of de onderneming aan de door de wet gestelde criteria voldoet, waaronder de eis van kredietwaardigheid.

De onderneming dient haar kredietwaardigheid aan te tonen via een jaarrekening of een vermogensopstelling met daarbij een door een accountant afgegeven samenstellingsverklaring.

U kunt bij ons terecht voor het samenstellen van de jaarrekening of het opstellen van een vermogensoverzicht inclusief samenstellingsverklaring. Stuur ons een e-mail met de situatie en wij sturen u zo snel mogelijk een prijsopgave.

Bent u bewindvoerder of heeft u een bewindvoeringskantoor? Dan bent u verplicht een accountant in te schakelen voor het uitvoeren van overeengekomen specifieke werkzaamheden op basis van het geldende Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM. Daarnaast dient de jaarrekening samengesteld te worden door een accountant en voorzien te worden van een samenstellingsverklaring. Wij helpen u graag aan deze verplichtingen te voldoen.

Meer weten?

Contactformulier