Assurance

Assurance dienstverlening richt zich op het verstrekken van zekerheid door de accountant. Er zijn twee vormen van zekerheid te onderscheiden, namelijk een redelijke mate van zekerheid (controleverklaring) en een beperkte mate van zekerheid (beoordelingsverklaring). De meest voorkomende vorm is een controle- of beoordelingsverklaring bij een jaarrekening. Echter kan er ook een controle- of beoordelingsverklaring worden verstrekt bij een financieel overzicht, een subsidieverantwoording of bij niet financiële informatie. De van toepassing zijnde wet- en regelgeving bepaalt aan welke vorm van zekerheid uw jaarrekening, financieel overzicht of subsidieverantwoording moet voldoen. Neem gerust contact met ons op, wij kunnen u hier tijdig op adviseren.

In sommige gevallen is er sprake van een verplichting tot het laten uitvoeren van een jaarrekeningcontrole. Dit kan het gevolg zijn van onder andere een statutaire bepaling, een wettelijke regeling of subsidievoorwaarden.

Wij hebben veel ervaring in het uitvoeren van jaarrekeningcontroles. Naast de formele controle hechten wij bijzondere aandacht aan de natuurlijke adviesfunctie van de accountant. Dit stelt ons in staat om uw organisatie op verschillende terreinen te helpen.

Meer weten?

Contactformulier