Welkom op de website van TrustAccountants

U kunt bij ons terecht voor een breed scala aan dienstverlening. Denk hierbij aan controle van jaarrekeningen en subsidieverantwoordingen, samenstellen van jaarrekeningen, deponeren van jaarstukken, fiscale aangiften en advisering over accountancy gerelateerde onderwerpen. Op onze website maakt u kennis met TrustAccountants en leest u meer over onze dienstverlening. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Assurance

Assurance dienstverlening richt zich op het verstrekken van zekerheid door de accountant. Er zijn twee vormen van zekerheid te onderscheiden, namelijk een redelijke mate van zekerheid (controleverklaring) en een beperkte mate van zekerheid (beoordelingsverklaring). De meest voorkomende vorm is een controle- of beoordelingsverklaring bij een jaarrekening. Echter kan er ook een controle- of beoordelingsverklaring worden verstrekt bij een financieel overzicht, een subsidieverantwoording of bij niet financiële informatie. De van toepassing zijnde wet- en regelgeving bepaalt aan welke vorm van zekerheid uw jaarrekening, financieel overzicht of subsidieverantwoording moet voldoen. Neem gerust contact met ons op, wij kunnen u hier tijdig op adviseren.

Meer weten?

Contactformulier

Assurance aanverwanten

Bij deze vorm van dienstverlening verstrekt de accountant geen zekerheid. Wel gebruikt de accountant zijn expertise op het gebied van verslaggeving en rapportering. Te denken valt aan het samenstellen van jaarrekeningen, het uitbrengen van rapportages over feitelijke bevindingen. Specifieke opdrachten betreffen zijn bijvoorbeeld werkzaamheden t.b.v. het verkrijgen van een NIWO vergunning en werkzaamheden voor bewindvoerders die verantwoording dienen af te leggen.

Meer weten?

Contactformulier

Overige werkzaamheden

Naast controle-, beoordelings- en samenstellingsopdrachten zijn wij u graag van dienst op het gebied van overige accountancy gerelateerde dienstverlening. Denk hierbij onder andere aan het voeren en inrichten van de financiële administratie, het verzorgen van diverse fiscale aangiften (OB, IB, VPB).

Meer weten?

Contactformulier

Klanten waarvoor wij werkzaam zijn